Общинска избирателна комисия Исперих


РЕШЕНИЕ
№ 185-ЧМИ
Исперих, 29.09.2020

ОТНОСНО: Определяне на трима представители на ОИК от различни партии и/или коалиции за предаване на избирателните списъци в ТЗ ГРАО за проверка

Съгласно т. 21 на Решение № 1129-МИ от 18.09.2019 г. на ЦИК: „В 3-дневен срок от приключване на гласуването за общински съветници, за първи тур и при евентуален втори тур на изборите за кмет ОИК предава по опис с протокол на ТЗ на ГД „ГРАО“ пликовете по т. 1 с книжата в тях, за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК и други нарушения на ИК. Протоколът се подписва от длъжностното лице на ТЗ на ГД „ГРАО“ и от поне трима членове на ОИК от различни партии и/или коалиции, определени с решение на ОИК.”

            На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и чл. 88, ал. 1 от ИК във връзка с Решение № 1129-МИ от 18.09.2019  г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия ИСПЕРИХ

 

Р Е Ш И:

 

Определя Светлана Димова  – председател на ОИК Исперих, Петя Ганчева Иванова – член на ОИК Исперих и Ценка Радославова Иванова – секретар на ОИК Исперих, за трима представители на ОИК от три различни партии и/или коалиции, за предаване на избирателните списъци и списъците за гласуване в ТЗ ГРАО Разград за проверка след гласуването на 27 септември 2020 г.

Решението може да се обжалва по реда на чл. 88, ал. 1 пред ЦИК в срок до три дни от обявяването.

Председател: Светлана Веселинова Димова

Секретар: Ценка Радославова Иванова

* Публикувано на 30.09.2020 в 10:39 часа

Календар

Решения

  • № 187-ЧМИ / 21.01.2021

    относно: Предложение от Председателя на ОИК Исперих – Светлана Димитрова относно възложената й проверка на сигнал с вх. № ЦИК-11-4 от 13.01.2021 г. за допуснати нарушения на разпоредбите на ИК.

  • № 186-ЧМИ / 19.01.2021

    относно: Разглеждане на получено от ЦИК писмо с изх. № МИ-1512 от 14.01.2021 г. с приложен сигнал с вх. № ЦИК-11-4 от 13.01.2021 г. за допуснати нарушения на разпоредбите на ИК

  • № 185-ЧМИ / 29.09.2020

    относно: Определяне на трима представители на ОИК от различни партии и/или коалиции за предаване на избирателните списъци в ТЗ ГРАО за проверка

всички решения