Общинска избирателна комисия Исперих


РЕШЕНИЕ
№ 187-ЧМИ
Исперих, 21.01.2021

ОТНОСНО: Предложение от Председателя на ОИК Исперих – Светлана Димитрова относно възложената й проверка на сигнал с вх. № ЦИК-11-4 от 13.01.2021 г. за допуснати нарушения на разпоредбите на ИК.

На основание чл. 10, т. 7 от Решение № 62 от 04.04.2019 г. на ЦИК, ОИК Исперих

Р Е Ш И:

 1. ОИК Исперих да изиска допълнителни документи за комплектоването на преписката - да се изиска копие на цялата преписка от проведено заседание на Комисия по закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество от Общински съвет – Исперих, на което комисията е разгледала дали са налице основания от кметовете на кметствата – Драгомъж, Йонково и Райнино за предприемане на действия в изпълнение на задължението им по чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА.
 2. Да се изискат писмени доказателства от кметовете, както следва – на кметство Драгомъж – Синан Незир Нури, Йонково – Басри Османов Чакъров и Райнино – Ислям Шефкетов Хюсеинов за предприемането на действия за прекратяване на търговската им дейност по смисъла на Търговския закон и да дадат писмени обяснения относно притежаваните от тях търговски дружества и техния правен статут през периода от 06.11.2019 г. до 06.12.2019 г., като индивидуализират търговските дружества с точно наименование и ЕИК.
 3. Да се изиска от деловодството на Общински съвет Исперих информация дали са постъпили писмени уведомления по чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА от кметовете, както следва – на кметство Драгомъж – Синан Незир Нури, Йонково – Басри Османов Чакъров и Райнино – Ислям Шефкетов Хюсеинов.
 4. В тази връзка следва да се изготви необходимата изходяща кореспонденция.

 

Решението на ОИК Исперих, на основание чл. 30, ал. 8 от ЗМСМА не подлежи на оспорване и влиза в сила незабавно след обявяването му.

Председател: Светлана Веселинова Димова

Секретар: Ценка Радославова Иванова

* Публикувано на 21.01.2021 в 18:21 часа

Календар

Решения

 • № 187-ЧМИ / 21.01.2021

  относно: Предложение от Председателя на ОИК Исперих – Светлана Димитрова относно възложената й проверка на сигнал с вх. № ЦИК-11-4 от 13.01.2021 г. за допуснати нарушения на разпоредбите на ИК.

 • № 186-ЧМИ / 19.01.2021

  относно: Разглеждане на получено от ЦИК писмо с изх. № МИ-1512 от 14.01.2021 г. с приложен сигнал с вх. № ЦИК-11-4 от 13.01.2021 г. за допуснати нарушения на разпоредбите на ИК

 • № 185-ЧМИ / 29.09.2020

  относно: Определяне на трима представители на ОИК от различни партии и/или коалиции за предаване на избирателните списъци в ТЗ ГРАО за проверка

всички решения