№ 187-ЧМИ / 21.01.2021

ОТНОСНО : Предложение от Председателя на ОИК Исперих – Светлана Димитрова относно възложената й проверка на сигнал с вх. № ЦИК-11-4 от 13.01.2021 г. за допуснати нарушения на разпоредбите на ИК.

№ 186-ЧМИ / 19.01.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на получено от ЦИК писмо с изх. № МИ-1512 от 14.01.2021 г. с приложен сигнал с вх. № ЦИК-11-4 от 13.01.2021 г. за допуснати нарушения на разпоредбите на ИК

№ 185-ЧМИ / 29.09.2020

ОТНОСНО : Определяне на трима представители на ОИК от различни партии и/или коалиции за предаване на избирателните списъци в ТЗ ГРАО за проверка

№ 184-ЧМИ / 27.09.2020

ОТНОСНО : Установяване и обявяване на резултатите от гласуване за кмет на кметство Къпиновци, община Исперих, област Разград в частичните избори за кмет на кметство на 27.09.2020 г.

№ 183-ЧМИ / 27.09.2020

ОТНОСНО : Създаване на организация за предаване на протоколите и книжата от СИК и ОИК в ЦИК

№ 182-ЧМИ / 26.09.2020

ОТНОСНО : Утвърждаване на списък с упълномощените представители на ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, които да представляват същата в частичните избори за избор на кмет на кметство Къпиновци, общ. Исперих.

№ 181-ЧМИ / 26.09.2020

ОТНОСНО : Регистриране на застъпници, предложени от ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, в частичните избори за избор на кмет на кметство Къпиновци, общ. Исперих, насрочени на 27.09.2020 г.

№ 180-ЧМИ / 26.09.2020

ОТНОСНО : Утвърждаване на списък с упълномощените представители на ПП ГЕРБ, които да представляват същата в частичните избори за избор на кмет на кметство Къпиновци, общ. Исперих

№ 179-ЧМИ / 26.09.2020

ОТНОСНО : Регистриране на застъпници, предложени от ПП ГЕРБ, в частичните избори за избор на кмет на кметство Къпиновци, общ. Исперих, насрочени на 27.09.2020 г.

№ 178-ЧМИ / 15.09.2020

ОТНОСНО : Определяне на представител на ОИК – Исперих за предаване на изборните книжа, материали и бюлетини за гласуване в изборите за частични избори за кмет на кметство с. Къпиновци, насрочени за 27.09.2020 год.

№ 177-ЧМИ / 15.09.2020

ОТНОСНО : Определяне на представители на ОИК – Исперих за приемане на хартиени бюлетини, необходими за произвеждане на частичните избори за кмет на кметство с. Къпиновци, насрочени за 27.09.2020 г.

№ 176-ЧМИ / 11.09.2020

ОТНОСНО : Одобряване графичния файл с предпечатен образец на бюлетината за кмет на кметство с. Къпиновци, община Исперих, изборен район № 171440899 в нови и частични избори за кмет на кметство с. Къпиновци, насрочени за 27.09.2020 г.

№ 175-ЧМИ / 01.09.2020

ОТНОСНО : Одобряване на тиража на бюлетините за гласуване на територията на община Исперих в нови и частични избори за кмет на кметство с. Къпиновци

№ 174-ЧМИ / 31.08.2020

ОТНОСНО : Постъпило предложение от ПП „ГЕРБ“ за регистрация на кандидат за кмет на кметство с. Къпиновци, общ. Исперих, при произвеждане на нови и частични избори за кмет на кметство на 27 септември 2020 г.

№ 173-ЧМИ / 31.08.2020

ОТНОСНО : Назначаване на СИК с № 171400022 в с. Къпиновци, общ. Исперих и утвърждаване на списъците на резервните членове за произвеждане на частичните избори на 27 септември 2020г.

№ 172-ЧМИ / 30.08.2020

ОТНОСНО : Постъпило предложение от ПП „Движение за права и свободи“ за регистрация на кандидат за кмет на кметство с. Къпиновци, общ. Исперих, при произвеждане на нови и частични избори за кмет на кметство на 27 септември 2020 г.

№ 171-ЧМИ / 26.08.2020

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило заявление от ПП „ГЕРБ“ за регистрация за участие в частичния избор за кмет на кметство с. Къпиновци, насрочен за 27 септември 2020 г.

№ 170-ЧМИ / 24.08.2020

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило заявление от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за регистрация за участие в частичния избор за кмет на кметство с. Къпиновци, насрочен за 27 септември 2020 г.

№ 169-ЧМИ / 21.08.2020

ОТНОСНО : Заповед на кмета на община Исперих № 577 от 19.08.2020 год. за образуване на избирателна секция на територията на с. Къпиновци, община Исперих и утвърждаване на номерация, обхват и адрес за произвеждане на частични избори за кмет на кметство Къпиновци на 27 септември 2020 г.

№ 168-ЧМИ / 21.08.2020

ОТНОСНО : Определяне общия брой членове на секционни избирателни комисии на територията на община Исперих и разпределението им между партиите и коалициите

Календар

Решения

  • № 187-ЧМИ / 21.01.2021

    относно: Предложение от Председателя на ОИК Исперих – Светлана Димитрова относно възложената й проверка на сигнал с вх. № ЦИК-11-4 от 13.01.2021 г. за допуснати нарушения на разпоредбите на ИК.

  • № 186-ЧМИ / 19.01.2021

    относно: Разглеждане на получено от ЦИК писмо с изх. № МИ-1512 от 14.01.2021 г. с приложен сигнал с вх. № ЦИК-11-4 от 13.01.2021 г. за допуснати нарушения на разпоредбите на ИК

  • № 185-ЧМИ / 29.09.2020

    относно: Определяне на трима представители на ОИК от различни партии и/или коалиции за предаване на избирателните списъци в ТЗ ГРАО за проверка

всички решения