Общинска избирателна комисия Исперих


РЕШЕНИЕ
№ 186-ЧМИ
Исперих, 19.01.2021

ОТНОСНО: Разглеждане на получено от ЦИК писмо с изх. № МИ-1512 от 14.01.2021 г. с приложен сигнал с вх. № ЦИК-11-4 от 13.01.2021 г. за допуснати нарушения на разпоредбите на ИК

На основание чл. 3, във връзка с чл. 4, т. 1 от Решение № 62 от 04.04.2019 г. на ЦИК, ОИК - Исперих

 

Р Е Ш И:

 

  1. Разпределя разглеждането на получено от ЦИК писмо с изх. № МИ-1512 от 14.01.2021 г. с приложен сигнал с вх. № ЦИК-11-4 от 13.01.2021 г. за допуснати нарушения на разпоредбите на ИК на Светлана Веселинова Димова – Председател на ОИК – Исперих.

Решението на ОИК Исперих, на основание чл. 30, ал. 8 от ЗМСМА, не подлежи на оспорване и влиза в сила незабавно след обявяването му.

Председател: Светлана Веселинова Димова

Секретар: Ценка Радославова Иванова

* Публикувано на 21.01.2021 в 18:18 часа

Календар

Решения

  • № 187-ЧМИ / 21.01.2021

    относно: Предложение от Председателя на ОИК Исперих – Светлана Димитрова относно възложената й проверка на сигнал с вх. № ЦИК-11-4 от 13.01.2021 г. за допуснати нарушения на разпоредбите на ИК.

  • № 186-ЧМИ / 19.01.2021

    относно: Разглеждане на получено от ЦИК писмо с изх. № МИ-1512 от 14.01.2021 г. с приложен сигнал с вх. № ЦИК-11-4 от 13.01.2021 г. за допуснати нарушения на разпоредбите на ИК

  • № 185-ЧМИ / 29.09.2020

    относно: Определяне на трима представители на ОИК от различни партии и/или коалиции за предаване на избирателните списъци в ТЗ ГРАО за проверка

всички решения