Заседания

Заседание от дата 05.10.2021 от 17:30 часа.

Решения

№ 201 / 05.10.2021

ОТНОСНО : Разглеждане и взимане становище по отношение на Решение № 63 от 27.04.2021 год., постановено по адм. дело № 100 по описа на Административен съд – гр. Разград, с което е отхвърлена жалбата на Синан Незир Нури – кмет на кметство Драгомъж

№ 200 / 05.10.2021

ОТНОСНО : Разглеждане и взимане становище по отношение на Решение № 61 от 27.04.2021 год., постановено по адм. дело № 98 по описа на Административен съд – гр. Разград, с което е отхвърлена жалбата на Басри Османов Чакъров – кмет на кметство Йонково

Календар

Решения

  • № 227-МИ / 08.08.2022

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

  • № 205 / 29.11.2021

    относно: Уведомяване на ЦИК да направи предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор поради предсрочното прекратяване на пълномощията на Кмета на Кметство - с. Райнино, общ.Исперих, обл. Разград.

  • № 204 / 11.11.2021

    относно: Разглеждане на молба с вх. № 138 от 08.11.2021 год. от Алпер Турханов Абтулов, с която моли да бъде заличен от списъците за кандидат-общински съветници и заявява отказ да бъде кандидат-общински съветник.

всички решения