Общинска избирателна комисия Исперих


РЕШЕНИЕ
№ 227-МИ
Исперих, 08.08.2022

ОТНОСНО: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 

В ОИК - Исперих на 04.08.2022 год./вх. № 190 (дата/вх. №) са получени документи от Общински съвет – Исперих, удостоверяващи настъпили факти и обстоятелства, на основание на които по закон (ex lege) предсрочно са прекратeни пълномощията на общински съветник – основание по чл. 30, ал. 4, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Пълномощията на общинския съветник са прекратени на основание подадено заявление за оставка.

(мотиви)

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 24 , във връзка с чл. 458 от Изборния кодекс и чл. 30, ал. 7 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА

 

Р Е Ш И:

 

Констатира предсрочно прекратяване пълномощията на ТАНЕР САЛИ ЗАКИР – общински съветник.

Обявява за избран за общински съветник ДЕНИС ФЕВЗИ МЕХМЕД, следващ в листата на ПП „Движение за права и свободи“ кандидат.

На обявения за избран общински съветник да се издаде удостоверение. 

Копие от настоящото решение да се изпрати за сведение на Председател на общински съвет Исперих и на ЦИК.

Решението на основание чл. 30, ал. 8 ЗМСМА не подлежи на оспорване.

Председател: Светлана Веселинова Димова

Секретар: Ценка Радославова Иванова

* Публикувано на 08.08.2022 в 14:34 часа

Календар

Решения

  • № 227-МИ / 08.08.2022

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

  • № 205 / 29.11.2021

    относно: Уведомяване на ЦИК да направи предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор поради предсрочното прекратяване на пълномощията на Кмета на Кметство - с. Райнино, общ.Исперих, обл. Разград.

  • № 204 / 11.11.2021

    относно: Разглеждане на молба с вх. № 138 от 08.11.2021 год. от Алпер Турханов Абтулов, с която моли да бъде заличен от списъците за кандидат-общински съветници и заявява отказ да бъде кандидат-общински съветник.

всички решения