Заседания

Заседание от дата 14.04.2021 от 17:00 часа.

Решения

№ 199 / 14.04.2021

ОТНОСНО : Докладване на постъпили жалби с рег. номера 112-16, 121-17, 122-18 и 123-19 от дата 13.04.2021 г. от кметовете на кметства, чиито правомощия са прекратени с решение на ОИК Исперих.

Календар

Решения

  • № 227-МИ / 08.08.2022

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

  • № 205 / 29.11.2021

    относно: Уведомяване на ЦИК да направи предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор поради предсрочното прекратяване на пълномощията на Кмета на Кметство - с. Райнино, общ.Исперих, обл. Разград.

  • № 204 / 11.11.2021

    относно: Разглеждане на молба с вх. № 138 от 08.11.2021 год. от Алпер Турханов Абтулов, с която моли да бъде заличен от списъците за кандидат-общински съветници и заявява отказ да бъде кандидат-общински съветник.

всички решения