Заседания

Заседание от дата 27.01.2021 от 16:00 часа.

Решения

№ 191 / 27.01.2021

ОТНОСНО : Изпращане на уведомления до заинтересованите лица, на основание чл. 26, ал. 1 от АПК.

№ 190 / 27.01.2021

ОТНОСНО : Искане на информация от Търговски регистър, Агенция по вписване – гр. Разград.

№ 189 / 27.01.2021

ОТНОСНО : Искане от Общински съвет Исперих за предоставяне от ОИК Исперих на сигнал с вх. № 109 от 19.01.2021 г.

Календар

Решения

  • № 227-МИ / 08.08.2022

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

  • № 205 / 29.11.2021

    относно: Уведомяване на ЦИК да направи предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор поради предсрочното прекратяване на пълномощията на Кмета на Кметство - с. Райнино, общ.Исперих, обл. Разград.

  • № 204 / 11.11.2021

    относно: Разглеждане на молба с вх. № 138 от 08.11.2021 год. от Алпер Турханов Абтулов, с която моли да бъде заличен от списъците за кандидат-общински съветници и заявява отказ да бъде кандидат-общински съветник.

всички решения