Заседания

Заседание от дата 02.11.2019 от 12:00 часа.

Решения

№ 151 / 02.11.2019

ОТНОСНО : Извършване на замяна в списъка с упълномощени представители на Партия „Движение за Права и Свободи “, които да представляват същата в изборите за кметове на 03 ноември 2019 г.

№ 150 / 02.11.2019

ОТНОСНО : Регистриране на заместващи застъпници, предложени от ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, в изборите за кметове на 3 ноември 2019г.

№ 149 / 02.11.2019

ОТНОСНО : Промяна на член на секционна избирателна комисия, за участие в избори за  кметове на 03 ноември  2019г.

№ 148 / 02.11.2019

ОТНОСНО : Утвърждаване на списък с упълномощен представител на Партия „Движение за Права и Свободи “, който да представлява същата в изборите за  кметове на 03 ноември 2019г.

№ 147 / 02.11.2019

ОТНОСНО : Промяна на член на секционна избирателна комисия, за участие в избори за кметове на 03 ноември 2019

№ 146 / 02.11.2019

ОТНОСНО : създаване на организация за предаване на протоколите и книжата от СИК и ОИК в ЦИК.

Календар

Решения

  • № 227-МИ / 08.08.2022

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

  • № 205 / 29.11.2021

    относно: Уведомяване на ЦИК да направи предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор поради предсрочното прекратяване на пълномощията на Кмета на Кметство - с. Райнино, общ.Исперих, обл. Разград.

  • № 204 / 11.11.2021

    относно: Разглеждане на молба с вх. № 138 от 08.11.2021 год. от Алпер Турханов Абтулов, с която моли да бъде заличен от списъците за кандидат-общински съветници и заявява отказ да бъде кандидат-общински съветник.

всички решения