Заседания

Заседание от дата 01.11.2019 от 16:00 часа.

Решения

№ 145 / 01.11.2019

ОТНОСНО : Утвърждаване на списък с упълномощен представител на ПП „ГЕРБ “, който да представлява същата в изборите за кметове на 03 ноември 2019г.

№ 144 / 01.11.2019

ОТНОСНО : Регистриране на упълномощени представители, предложени от ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, в изборите за кметове на 03 ноември 2019г.

№ 143 / 01.11.2019

ОТНОСНО : Регистриране на застъпници, предложени от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, в изборите за кметове на 03 ноември 2019 г.

№ 142 / 01.11.2019

ОТНОСНО : Регистриране на заместващи застъпници, предложени от ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, в изборите за кметове на 3 ноември 2019 г.

№ 141 / 01.11.2019

ОТНОСНО : Промяна на член на секционна избирателна комисия, за участие в избори за кметове на 03 ноември 2019г.

№ 140 / 01.11.2019

ОТНОСНО : Промяна на членове на секционни избирателни комисии, за участие в избори за кметове на 03.11.2019 г.

№ 139 / 01.11.2019

ОТНОСНО : Постъпили сигнали от Белгин Шукри - кандидат за кмет на Община Исперих от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за допуснати нарушения

Календар

Решения

  • № 162 / 08.11.2019

    относно: Сигнал от Станимир Красимиров Станчев подаден на 03.11.2019 год. в РУ на МВР –Разград, съдържащ се в преписка с вх.№ 77/06.11.2019 год. във вх. рег. на ОИК Исперих

  • № 161 / 04.11.2019

    относно: Установяване и обявяване на резултатите от гласуване за кмет на кметство Тодорово в изборите за общински съветници и кметове на 03.11.2019 г.

  • № 160 / 04.11.2019

    относно: Установяване и обявяване на резултатите от гласуване за кмет на кметство Райнино в изборите за общински съветници и кметове на 03.11.2019 г.

всички решения