Общинска избирателна комисия Исперих


РЕШЕНИЕ
№ 108
Исперих, 28.10.2019

ОТНОСНО: Обявяване на резултатите от гласуването за общински съветници

РЕШЕНИЕ 108 от 28.10.2019 г.

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

община ИСПЕРИХ

област РАЗГРАД

 

ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

 

 

Брой мандати за общински съветници  29 двадесет и девет                                                    

                            

 Днес, 28.10.2019 г., в 10:00 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл.453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

 1. Общинската избирателна квота е триста двадесет и пет 325 гласове

(с думи)                               (с цифри)

 

ІІ. Избрани за общински съветници независими кандидати: НЯМА

 

 

ІІІ. Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота:

                                    двадесет и девет                                         29

                                      (с думи)                                              (с цифри)

 

 1. IV. Мандатите за общинските съветници по т. III се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

 

Бюлетина №

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

БРОЙ МАНДАТИ

с думи

с цифри

33

ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ

десет

10

43

ПП ГЕРБ

три

3

55

Движение за права и свободи – ДПС

дванадесет

12

56

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

две

2

66

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

две

2

 

 

 1. V.Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:

 

№ в бюле-тина-та

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

№ в под-реж-дането

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

№ на спи-сък

Брой пред-почи-тания

8

НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

1

Димитър Николов Димитров

А

152

2

Георги Великов Георгиев

А

18

3

Георги Александров Георгиев

А

17

4

Веселинка Данчева  Илиева

А

17

5

Розалина Николова Янкова-Димитрова

Б

4

6

Таня Асенова Маринова

Б

7

7

Атанас Димитров Стоянов

Б

6

8

Станимир Петров Йовчев

Б

6

9

Велико Димитров Минчев

Б

3

10

Снежина Данова Велинова

Б

0

11

Денка Георгиева Петкова

Б

4

12

Грета Благоева Георгиева

Б

0

13

Михаил Василев Чинев

Б

0

14

Георги Стойчев Георгиев

Б

1

15

Живко Георгиев Иванов

Б

1

16

Лазар Сотиров Байков

Б

6

33

ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ

1

Сали Баки Назиф

А

1130

2

Айдън Исмаил Хюсеин

Б

110

3

Мустафа Закир Рашид

Б

59

4

Ерол Акиф Юмер

Б

74

5

Турхан Исмаил Ибрям

Б

217

6

Сибел  Нермин Джелил

Б

89

7

Нехрин Исуф Яшар

Б

58

8

Хамди Нурула Нурула

Б

136

9

Енис Тунджер Али

Б

98

10

Емин Шабан Емин

Б

64

11

Иван Стефков Михов

Б

126

12

Орхан Кабил Мехмед

Б

166

13

Илмаз Хайри Хюсмен

Б

108

14

Ридван Исмаил Исмаил

Б

120

15

Надие Ниязи Мустафа

Б

48

16

Шенол Ибрям Рафи

Б

16

17

Левент Решад Хюсеин

Б

22

18

Сунай Мехмед Хакъ

Б

76

19

Метин  Алиосман  Али

Б

15

20

Ялчън Алиосманов Мехмедалиев

Б

43

21

Йордан Маринов Иванов

Б

55

22

Сурай Лютфи Хасан

Б

52

23

Емил Малинов Балов

Б

121

24

Владко Илиев Димитров

Б

6

25

Севгин Гюледжан Мехмед

Б

38

26

Гюлтен Галиб Рушуд

Б

15

27

Беркай Сезгин Халил

Б

41

28

Сердан Мехмед Мустафа

Б

13

29

Басри Хамди  Юнуз

Б

6

43

ПП ГЕРБ

 

1

Росица Цветанова  Митева

А

236

2

Христо Йорданов Аргилов

А

98

3

Севгин Джеват Халил

А

96

4

Николай Тодоров Николов

А

87

5

Виолета Иванова Тодорова

Б

73

6

Венцислав Величков Тодоров

Б

15

7

Виолета Тодорова Дойчева

Б

16

8

Миглена Борисова Дечкова

Б

49

9

Виолета Иванова Атанасова

Б

20

10

Нели Атанасова Тодорова

Б

28

11

Милен Николов Миланов

Б

13

12

Юмюгюл Исмет Исуф

Б

32

13

Свилен Стоянов Воденичаров

Б

39

14

Якуб Сали Юсуф

Б

17

15

Веселина Младенова Патрикова

Б

14

16

Шенер Таиб Шюкри

Б

9

17

Боряна Валентинова Николова

Б

6

18

Виктор Милчев Викторов

Б

13

19

Севделина Божинова Димитрова

Б

19

20

Илиян Кръстев Тошков

Б

4

21

Павлина Иванова Костадинова

Б

37

22

Виждан Али Куйджуклу

Б

8

23

Тургай Неджиб Хамид

Б

55

24

Турхан Сали Кадир

Б

22

25

Ерсан Февзи Мюмюн

Б

11

26

Пламен Василев Патриков

Б

9

27

Сезгин Джелил Исмаил

Б

8

28

Адем Бедри Вели

Б

19

29

Дениз Айдън Кямил

Б

24

51

ВОЛЯ

1

Пламена Стоянова Христова

А

29

2

Надежда Николова Захова

Б

0

3

Никола Иванов Николов

Б

1

4

Емилия Ангелова Тангюлеч

Б

1

52

ПП ДОСТ

1

Бейзат Ахмед Мехмед

А

19

2

Сузан Себайдин Назиф

Б

0

55

Движение за права и свободи – ДПС

 

1

Бейти Мюмюн Бекир

А

3101

2

Ферай Ахмедова Сабит

Б

37

3

Зейти Фераим Мехмед

Б

19

4

Шенгюл Ибрахим Юсуф

Б

29

5

Фикрет Фикрет Хамид

Б

24

6

Нежда Неджат Саар

Б

18

7

Гюнел Адем Мюсреф

Б

34

8

Ахмед Юмер Хакъ

Б

23

9

Бейти Кямил Руфат

Б

38

10

Ридван Хабил Джелил

Б

13

11

Аксел Мехмед Кючюк

Б

22

12

Билгин Мустафа Билял

Б

40

13

Танер Сали Закир

Б

16

14

Тургай Назиф Нури

Б

22

15

Алпер Турханов Абтулов

Б

27

16

Денис Февзи Мехмед

Б

31

17

Беррин Бейсимов Бейзатов

Б

44

18

Метин Сали Сали

Б

166

19

Мехмед Ахмед Али

Б

4

20

Яфес Мехмед Акиф

Б

6

21

Рефика Хюсеин Кач

Б

2

22

Валентин Великов Сенков

Б

3

23

Вели Хюсеин Вели

Б

52

24

Денис Гюнур Фикрет

Б

42

25

Илхан Мюмюн Кадир

Б

7

26

Гюнай Невзат Сали

Б

19

27

Фикри Хакъ Ахмед

Б

6

28

Гюнер Мюмюн Акиф

Б

19

29

Ибрахим Мехмед Ибрям

Б

12

56

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

1

Даниел Димитров Йорданов

А

162

2

Екатерина Великова Димитрова

А

134

3

Виргиния Николаева Станкова

А

49

4

Ана Валентинова Михайлова-Иванова

Б

16

5

Димитър Христов Томов

Б

26

6

Енита Иванова Василева

Б

16

7

Детелина Георгиева Ангелова

Б

16

8

Антон Димитров Христов

Б

18

9

Станислава Пенева Богданова

Б

9

10

Дарина Пенкова Пешева

Б

8

11

Аспарух Цонев Христов

Б

7

12

Мария Русева Попова  

Б

13

13

Генадий Пламенов Николов

Б

6

14

Александър Георгиев Александров

Б

2

15

Кирил Евлогиев Георгиев

Б

6

16

Тюркел Хюсниев Ахмедов

Б

6

17

Веселина Цонева Василева

Б

1

18

Габриела Маринова Симеонова

Б

3

19

Емил Величков Енчев

Б

23

20

Илиян Дочков Дочков

Б

9

21

Павел Свиленов Стоянов

Б

7

22

Ахмед Яфес Сали

Б

10

66

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

(ДА България, ДСБ, Зелено движение)

1

Юнуз Ахмед Хаккъ

А

227

2

Дамян Василев Милев

А

101

3

Илия Иванов Тодоров

А

43

4

Николай Георгиев Михайлов

А

41

5

Добромир Николов Луладжиев

Б

20

6

Хюсеин Кадир Мурад

Б

33

7

Петър Манев Петров

Б

15

8

Бисер Ботев Рашков

Б

6

 

(Броят на действителните бюлетини за партията/коалицията/местната коалиция, в които няма отбелязано предпочитание (преференция) или има отбелязано повече от едно предпочитание (преференция), се прибавя към предпочитанията (преференциите) за кандидата на първо място в листата съгласно чл. 437, ал. 5 ИК.

 

 1. VI. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

 

Имена на общинските съветници

Партия/коалиция/местна

коалиция/независим

1

Айдън Исмаил Хюсеин

ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ

2

Аксел Мехмед Кючюк

Движение за права и свободи – ДПС

3

Ахмед Юмер Хакъ

Движение за права и свободи – ДПС

4

Бейти Кямил Руфат

Движение за права и свободи – ДПС

5

Бейти Мюмюн Бекир

Движение за права и свободи – ДПС

6

Билгин Мустафа Билял

Движение за права и свободи – ДПС

7

Гюнел Адем Мюсреф

Движение за права и свободи – ДПС

8

Дамян Василев Милев

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

9

Даниел Димитров Йорданов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

10

Екатерина Великова Димитрова

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

11

Емин Шабан Емин

ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ

12

Енис Тунджер Али

ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ

13

Ерол Акиф Юмер

ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ

14

Зейти Фераим Мехмед

Движение за права и свободи – ДПС

15

Мустафа Закир Рашид

ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ

16

Нежда Неджат Саар

Движение за права и свободи – ДПС

17

Нехрин Исуф Яшар

ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ

18

Ридван Хабил Джелил

Движение за права и свободи – ДПС

19

Росица Цветанова Митева

ПП ГЕРБ

20

Сали Баки Назиф

ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ

21

Севгин Джеват Халил

ПП ГЕРБ

22

Сибел Нермин Джелил

ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ

23

Турхан Исмаил Ибрям

ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ

24

Ферай Ахмедова Сабит

Движение за права и свободи – ДПС

25

Фикрет Фикрет Хамид

Движение за права и свободи – ДПС

26

Хамди Нурула Нурула

ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ

27

Христо Йорданов Аргилов

ПП ГЕРБ

28

Шенгюл Ибрахим Юсуф

Движение за права и свободи – ДПС

29

Юнуз Ахмед Хаккъ

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

 

(Имената на избраните общински съветници се подреждат по азбучен ред.)

 

 

 

Решението подлежи на обжалване по реда на чл.459 от ИК.

Председател: Светлана Веселинова Димова

Секретар: Ценка Радославова Иванова

* Публикувано на 28.10.2019 в 21:15 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 164 / 20.12.2019

  относно: Прекратяване на пълномощия на Кмет на Кметство-с. Къпиновци, общ.Исперих, обл.Разград, избран в проведените на 27 октомври 2019 год. избори за общински съветници и кметове

 • № 163 / 20.12.2019

  относно: Прекратяване на пълномощия на общински съветник, избран с кандидатската листа на ПП „Движение за права и свободи“ и обявяване за избран, следващия в листата за общински съветник.

 • № 162 / 08.11.2019

  относно: Сигнал от Станимир Красимиров Станчев подаден на 03.11.2019 год. в РУ на МВР –Разград, съдържащ се в преписка с вх.№ 77/06.11.2019 год. във вх. рег. на ОИК Исперих

всички решения