Общинска избирателна комисия Исперих


РЕШЕНИЕ
№ 230
Исперих, 24.06.2019

ОТНОСНО: Обявяване за избран следващия в листата за общински съветник от Политическа партия ”Движение за права и свободи”.

Постъпило е писмо с Вх.№ 133/10.06.2019г. на Председателя на Общински съвет - Исперих, в което се посочва, че избрания за общински съветник с Решение №227 от 23.04.2019 г. в което се посочват негови неявявания на 3 /три/ поредни проведени заседания на Общински съвет – Исперих – 2 /две/ редовни, съответно на 24.04.2019 г. и 23.05.2019 г. и 1 /едно/ тържествено на 23.05.2019 г. и неполагане на клетва в качеството му на общински съветник. Към писмото е приложено заявление с приложена оставка с Вх. №133 от 10.06.2019 г., подадена от Алдин Ахмед Мутиш.

С решение №228 от 12.06.2019 г., ОИК – Исперих на основание чл.87, ал.1, т.1 и чл.30, ал.4, т.5, във връзка с ал.6 от ЗМСМА, е дал възможност на Алдин Ахмед Мутиш, общински съветник от „Движение за права и свободи“ да направи писмени възражения пред ОИК – Исперих в 3-дневен срок от уведомяването му, във връзка с подаденото от него заявление за прекратяване на пълномощията му като общински съветник и заявеното в писмо уведомление от Председателя на Общински съвет – Исперих – Адв. Даниел Димитров с вх.№133/10.06.2019г., в което се заявява неявяване на 3 /три/ поредни проведени заседания на Общински съвет – Исперих – 2 /две/ редовни, съответно на 24.04.2019 г. и 23.05.2019 г. и 1 /едно/ тържествено на 23.05.2019 г. и неполагане на клетва в качеството му на общински съветник. С Решение №229 от 12.06.2019 г. на ОИК – Исперих, от Общински съвет – Исперих са изискани:

 • Протокол №61/24.04.2019 г. от проведено редовно заседание на Общински съвет Исперих;
 • Протокол №62/23.05.2019 г. от проведено редовно заседание на Общински съвет Исперих;
 • Протокол №63/23.05.2019 г. от проведено тържествено заседание на Общински съвет Исперих.

Видно от тяхното съдържание  Алдин Ахмед Мутиш не се е явил на заседанията на Общинския съвет, не е положил клетва и не е подписал клетвен лист.

Решение №228 от 12.06.2019 г. на ОИК – Исперих е изпратено на 14.06.2019 г. , чрез писмо, изпратено с обратна разписка до адрес посочен по писмено предложение от „Движение права и свободи“, съгласно подаденото в ОИК – Исперих приложение №85-МИ от изборните книжа, приети с Решение №1512 – МИ/04.08.2015 г. на ЦИК. Обратната разписка е върната на 20.06.2019 г. с отбелязване, че получателят отсъства.

Алдин Ахмед Мутиш не е уведомил Председателя на Общински съвет – Исперих за наличие на уважителни причини за неявяването му на 3 /три/ поредни заседания на Общински съвет и за неполагане на клетва.

Тъй като съгласно чл.32 от ЗМСМА полагането на клетвата е елемент от фактическия състав на възникване на  пълномощията на общински съветник от деня на полагане на клетвата по чл.30 от ЗМСМА и понеже избраният общински съветник не е положил клетва на първото заседание на Общински съвет-Исперих, нито е уведомил писмено ОИК - Исперих, че  е възпрепятстван да се яви и положи клетва, ОИК-Исперих приема, че пълномощията на избрания за общински съветник от ПП „Движение за права и свободи” Алдин Ахмед Мутиш не възникват. Налице са основанията по т.3 и т.4 от Решение №2884-МИ от 03.11.2015г. на ЦИК за общински съветник да бъде обявен следващият кандидат за общински съветник, включен в списък Б на кандидатската листа на ПП „Движение за права и свободи” а именно Аксел Мехмед Кючюк, следващ от кандидатската листа.

Предвид гореизложеното и на основание чл.30, във връзка с чл.32, във връзка с чл.23 от ЗМСМА и Решение 2884-МИ от 03.11.2015г. на ЦИК и т.I т.5 от Решение №2901-МИ от 05.11.2015г. на ЦИК, ОИК-Исперих взе следното

Р  Е  Ш И

І. Заличава в списъка на избраните за общински съветници от кандидатската листа на ПП „Движение за права и свободи” Алдин Ахмед Мутиш в изборите за кметове и общински съветници на 25.10.2015 г., поради невъзникване на пълномощията му на общински съветник - неполагане на клетва и неподписване на клетвен лист на три поредни заседания на Общински съвет – Исперих и заличава издаденото му удостоверение №643 от 23.04.2019 г.

ІІ. Обявява на основание чл.454, ал.3 от ИК и Решение 2884-МИ от 03.11.2015г. на ЦИК, Аксел Мехмед Кючюк за общински съветник, избран от кандидатската листа на ПП „Движение за права и свободи“. 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от момента на обявяването му.

Председател: Светлана Веселинова Димова

Секретар: Любица Иванова Бочева

* Публикувано на 24.06.2019 в 12:14 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 231 / 11.07.2019

  относно: Прекратяване на пълномощия на общински съветник, избран с кандидатската листа на ПП „Обединена България“ и обявяване за избран следващия в листата за общински съветник.

 • № 230 / 24.06.2019

  относно: Обявяване за избран следващия в листата за общински съветник от Политическа партия ”Движение за права и свободи”.

 • № 229 / 12.06.2019

  относно: Разглеждане на писмо уведомление от Председателя на Общински съвет – Исперих – Адв. Даниел Димитров с вх.№133/10.06.2019г., с приложена оставка на общински съветник, подадена от Алдин Ахмед Мутиш избран с кандидатската листа на „Движение за права и свободи“

всички решения