Общинска избирателна комисия Исперих


РЕШЕНИЕ
№ 145
Исперих, 25.10.2015

ОТНОСНО: ОТНОСНО: Жалба на Александър Борянов Цеков, кандидат за общински съветник от листата на НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЧ (НФСБ) и Протокол №1/25.10.2015г. на СИК №141700027

Постъпила е жалба от името на Александър Борянов Цеков, кандидат за общински съветник от листата на НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ) заведена под №83/25.10.2015г. във входящия регистър на ОИК – Исперих и под №8/25.10.2015 г. в регистъра на жалбите и сигналите на ОИК – Исперих ведно с Протокол №1/25.10.2015г. на СИК №141700027. В жалбата се извеждат доводи, че в секция №171400027 за член на СИК е назначен фактически съжител на кандидат за кмет на кметство. Сочи се, че е налице нарушение по чл.96, във връзка с чл.66, т.1 от ИК. В цитирания протокол на СИК  е отразено, че  СИК взема решение за отстраняването на въпросния член с  гласували ЗА: 3бр. /три/ броя и ПРОТИВ: 1 /един/бр.

Извършена бе проверка на място от трима от членовете на ОИК-Исперих: зам.председател – Гюлтен Мустафа, Секретар – Любица Бочева и член – Жанина Йорданова.

На проверката на място бе установено, че  Александър Борянов Цеков кандидат за общински съветник от листата на НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ) се намира вътре в изборното помещение и е спрял започването на изборния процес. СИК №171400027 е взел решение по жалбата, като е отстранил член на СИК – Петю Стефанова, назначена с Решение №72/23.09.2015г. на ОИК – Исперих.

Жалбата бе иззета от членовете на ОИК-Исперих и от същите бе указано на СИК №171400027 изборния ден да започне.

Петя Стефанова Георгиева е назначена за член на СИК 171400027 с решение 72/23.09.2015 на ОИК – Исперих, което е влязло в сила. Не е от компетенцията на СИК да отстранява членовете си.

Предвид горното и на основание чл.87, ал.1, т.1 и т.2, от Изборния кодекс, ОИК – Исперих.

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от Александър Борянов Цеков кандидата за общински съветник от листата на НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ).

ОТМЕНЯ решение на СИК №171400027.

ЗАДЪЛЖАВА членовете на СИК 171400027 да допуснат Петя Стефанова Георгиева – член на същата да изпълнява функциите си

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия чрез Общинска избирателна комисия.

Председател: Светлана Веселинова Димова

Секретар: Любица Иванова Бочева

* Публикувано на 25.10.2015 в 09:11 часа

Календар

Решения

  • № 231 / 11.07.2019

    относно: Прекратяване на пълномощия на общински съветник, избран с кандидатската листа на ПП „Обединена България“ и обявяване за избран следващия в листата за общински съветник.

  • № 230 / 24.06.2019

    относно: Обявяване за избран следващия в листата за общински съветник от Политическа партия ”Движение за права и свободи”.

  • № 229 / 12.06.2019

    относно: Разглеждане на писмо уведомление от Председателя на Общински съвет – Исперих – Адв. Даниел Димитров с вх.№133/10.06.2019г., с приложена оставка на общински съветник, подадена от Алдин Ахмед Мутиш избран с кандидатската листа на „Движение за права и свободи“

всички решения