Общинска избирателна комисия Исперих


РЕШЕНИЕ
№ 226-ЧМИ
Исперих, 04.04.2022

ОТНОСНО: Прекратяване на пълномощия на общински съветник, избран с кандидатската листа на партия „Земеделски народен съюз“ и обявяване за избран, следващия в листата за общински съветник.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1  и т. 24 , и чл. 458 от ИК, решение № 3054-МИ/ 01.02.2016  и решение № 4081-МИ/ 13.12.2016 г. на ЦИК, чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА. и писмо с изх. № 65/01.04.2022 год. на ОбС Исперих, вх. № на ОИК 187/01.04.2022 год., във връзка със заявление от ИВАН СТЕФАНОВ МИХОВ, с вх. № 64 от 31.03.2022 г. на ОбС Исперих

 

Р Е Ш И:

 

 1. Прекратява пълномощията на ИВАН СТЕФАНОВ МИХОВ – общински съветник в общински съвет Исперих, мандат 2019-2023 година, избран с кандидатската листа на партия „Земеделски народен съюз“ и анулира издаденото му удостоверение, поради подадено заявление с вх. № 64 от 31.03.2022 г. в ОбС Исперих.
 2. Обявява за избран за общински съветник в Общински съвет Исперих мандат 2019-2023 година, следващия в листата на партия „Земеделски народен съюз“ – ИЛМАЗ ХАЙРИ ХЮСМЕН.

Решението на ОИК Исперих, на основание чл. 30, ал. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 459 от ИК подлежи на оспорване пред Административен съд – гр. Разград в 7-дневен срок.

Председател: Светлана Веселинова Димова

Секретар: Ценка Радославова Иванова

* Публикувано на 04.04.2022 в 12:09 часа

Календар

Решения

 • № 226-ЧМИ / 04.04.2022

  относно: Прекратяване на пълномощия на общински съветник, избран с кандидатската листа на партия „Земеделски народен съюз“ и обявяване за избран, следващия в листата за общински съветник.

 • № 225-ЧМИ / 11.03.2022

  относно: Прекратяване на пълномощия на общински съветник, избран с кандидатската листа на партия „Земеделски народен съюз“ и обявяване за избран, следващия в листата за общински съветник.

 • № 224-ЧМИ / 07.03.2022

  относно: Прекратяване на пълномощия на общински съветник, избран с кандидатската листа на партия „Земеделски народен съюз“ и обявяване за избран, следващия в листата за общински съветник.

всички решения