Общинска избирателна комисия Исперих


РЕШЕНИЕ
№ 224-ЧМИ
Исперих, 07.03.2022

ОТНОСНО: Прекратяване на пълномощия на общински съветник, избран с кандидатската листа на партия „Земеделски народен съюз“ и обявяване за избран, следващия в листата за общински съветник.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1  и т. 24 , и чл. 458 от ИК, решение № 3054-МИ/ 01.02.2016  и решение № 4081-МИ/ 13.12.2016 г. на ЦИК, Решение № 219-ЧМИ от 27.02.2022 год. и писмо с изх. № 390/04.03.2022 год. на ОбС Исперих, вх. № на ОИК 184/04.03.2022 год.

 

Р Е Ш И:

 

 1. Прекратява пълномощията на МУСТАФА ЗАКИР РАШИД – общински съветник в общински съвет Исперих, мандат 2019-2023 година, избран с кандидатската листа на партия „Земеделски народен съюз“ и анулира издаденото му удостоверение, поради избирането му за кмет на кметство Йонково на частичните местни избори, проведени на 27 февруари 2022 год.
 2. Обявява за избран за общински съветник в Общински съвет Исперих мандат 2019-2023 година, следващия в листата на партия „Земеделски народен съюз“ – ИВАН СТЕФКОВ МИХОВ.

Решението на ОИК Исперих, на основание чл. 30, ал. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 459 от ИК подлежи на оспорване пред Административен съд – гр. Разград в 7-дневен срок.

Председател: Светлана Веселинова Димова

Секретар: Ценка Радославова Иванова

* Публикувано на 07.03.2022 в 12:12 часа

Календар

Решения

 • № 226-ЧМИ / 04.04.2022

  относно: Прекратяване на пълномощия на общински съветник, избран с кандидатската листа на партия „Земеделски народен съюз“ и обявяване за избран, следващия в листата за общински съветник.

 • № 225-ЧМИ / 11.03.2022

  относно: Прекратяване на пълномощия на общински съветник, избран с кандидатската листа на партия „Земеделски народен съюз“ и обявяване за избран, следващия в листата за общински съветник.

 • № 224-ЧМИ / 07.03.2022

  относно: Прекратяване на пълномощия на общински съветник, избран с кандидатската листа на партия „Земеделски народен съюз“ и обявяване за избран, следващия в листата за общински съветник.

всички решения