Общинска избирателна комисия Исперих


РЕШЕНИЕ
№ 223-ЧМИ
Исперих, 01.03.2022

ОТНОСНО: Определяне членове на ОИК - Исперих, които да предадат на ТЗ на ГД„ ГРАО“ избирателните списъци от проведеното гласуване в частичните избори за кметове на кметства Йонково, Драгомъж, Райнино и Тодорово, община Исперих, насрочени за 27 февруари 2022 г.

На основание на чл. 87, ал. 1, т. 1 ИК, в изпълнение на т. 1 и т. 8 от Решение № 283-МИ/22 юни 2021 г. на ЦИК, ОИК– Исперих 

 

Р Е Ш И :

 

УПЪЛНОМОЩАВА комисия в състав Светлана Веселинова Димова – Председател, Ценка Радославова Иванова - Секретар и Джанан Мустафа Родоплу - Заместник председател, предложени от различни партии и коалиции, да предадат с протокол на ТЗ на ГД „ГРАО“ пликовете с избирателните списъци и книжата в тях за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК и други нарушения на ИК.

Председател: Светлана Веселинова Димова

Секретар: Ценка Радославова Иванова

* Публикувано на 01.03.2022 в 15:23 часа

Календар

Решения

  • № 226-ЧМИ / 04.04.2022

    относно: Прекратяване на пълномощия на общински съветник, избран с кандидатската листа на партия „Земеделски народен съюз“ и обявяване за избран, следващия в листата за общински съветник.

  • № 225-ЧМИ / 11.03.2022

    относно: Прекратяване на пълномощия на общински съветник, избран с кандидатската листа на партия „Земеделски народен съюз“ и обявяване за избран, следващия в листата за общински съветник.

  • № 224-ЧМИ / 07.03.2022

    относно: Прекратяване на пълномощия на общински съветник, избран с кандидатската листа на партия „Земеделски народен съюз“ и обявяване за избран, следващия в листата за общински съветник.

всички решения