№ 226-ЧМИ / 04.04.2022

ОТНОСНО : Прекратяване на пълномощия на общински съветник, избран с кандидатската листа на партия „Земеделски народен съюз“ и обявяване за избран, следващия в листата за общински съветник.

№ 225-ЧМИ / 11.03.2022

ОТНОСНО : Прекратяване на пълномощия на общински съветник, избран с кандидатската листа на партия „Земеделски народен съюз“ и обявяване за избран, следващия в листата за общински съветник.

№ 224-ЧМИ / 07.03.2022

ОТНОСНО : Прекратяване на пълномощия на общински съветник, избран с кандидатската листа на партия „Земеделски народен съюз“ и обявяване за избран, следващия в листата за общински съветник.

№ 223-ЧМИ / 01.03.2022

ОТНОСНО : Определяне членове на ОИК - Исперих, които да предадат на ТЗ на ГД„ ГРАО“ избирателните списъци от проведеното гласуване в частичните избори за кметове на кметства Йонково, Драгомъж, Райнино и Тодорово, община Исперих, насрочени за 27 февруари 2022 г.

№ 222-ЧМИ / 27.02.2022

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО С. ТОДОРОВО

№ 221-ЧМИ / 27.02.2022

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО С. РАЙНИНО

№ 220-ЧМИ / 27.02.2022

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО С. ДРАГОМЪЖ

№ 219-ЧМИ / 27.02.2022

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО С. ЙОНКОВО

№ 218-ЧМИ / 26.02.2022

ОТНОСНО : Определяне на представител на ОИК – Исперих за предаването на изборните книжа, материали и бюлетини и СУЕМГ за произвеждане на частични местни избори за кметове на кметства: Йонково, Драгомъж, Райнино и Тодорово, общ. Исперих, обл. Разград, в изборния ден - 27 февруари 2022 г.

№ 217-ЧМИ / 26.02.2022

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило Предложение с вх. № 183/27.02.2022 г. в 15:00 часа от ПП „ГЕРБ“, ведно със списък на хартиен и технически носител в Excel формат с 5 /пет/ броя упълномощени представители, за участие при произвеждане на частични местни избори за кметове на кметства: Йонково, Драгомъж, Райнино и Тодорово, общ. Исперих, обл. Разград, на 27 февруари 2022 г.

№ 216-ЧМИ / 26.02.2022

ОТНОСНО : Създаване на организация за предаване на протоколите и книжата от СИК и ОИК в ЦИК.

№ 215-ЧМИ / 25.02.2022

ОТНОСНО : Определяне на член на ОИК - Исперих, който да подпише пликовете, в които ще се поставят печатите на СИК/ПСИК при произвеждане на частични местни избори за кметове на кметства: Йонково, Драгомъж, Райнино и Тодорово, общ. Исперих, обл. Разград, в изборния ден - 27 февруари 2022 г.

№ 214-ЧМИ / 25.02.2022

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпило Предложение с вх. № 182/25.02.2022 г. в 14:00 часа от партия „Движение за права и свободи“, ведно със списък на хартиен и технически носител в Excel формат с 4 /четири/ броя упълномощени представители, за участие при произвеждане на частични местни избори за кметове на кметства: Йонково, Драгомъж, Райнино и Тодорово, общ. Исперих, обл. Разград, на 27 февруари 2022 г.

№ 213-ЧМИ / 24.02.2022

ОТНОСНО : Разглеждане на писмено предложение за промяна в съставите на СИК/ПСИК на територията на община Исперих при произвеждане на частични местни избори за кметове на кметства: Йонково, Драгомъж, Райнино и Тодорово, общ. Исперих, обл. Разград.

№ 212-ЧМИ / 24.02.2022

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа, издигната от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в частични избори на кметове на кметства в община Исперих на 27 февруари 2022 г.

№ 211-ЧМИ / 24.02.2022

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа, издигната от ПП „ГЕРБ“ в частични избори на кметове на кметства в община Исперих на 27 февруари 2022 г.

№ 210-ЧМИ / 22.02.2022

ОТНОСНО : Определяне на членовете на ОИК Исперих, които да получат СУЕМГ за произвеждане на частични местни избори за кметове на кметства: Йонково, Райнино и Тодорово, общ. Исперих, обл. Разград в Централна избирателна комисия гр. София.

№ 209-ЧМИ / 18.02.2022

ОТНОСНО : Отмяна на Решение № 208-ЧМИ от 17.02.2022 г. на ОИК Исперих и определяне на технически лица, които ще поддържат технически СУЕМГ в следните кметства: с. Йонково, с. Райнино и с. Тодорово, общ. Исперих в частичните избори на 27 февруари 2022 год. и определяне размера на еднократното им възнаграждение.

№ 208-ЧМИ / 17.02.2022

ОТНОСНО : Определяне на техническо лице, което ще поддържа технически СУЕМГ в следните кметства: с. Йонково, с. Райнино и с. Тодорово, общ. Исперих в частичните избори на 27 февруари 2022 год. и определяне размера на еднократното му възнаграждение.

№ 207-ЧМИ / 16.02.2022

ОТНОСНО : Определяне на ден, час и място за провеждане на обучение на членовете на СИК/ПСИК за предстоящите на 27 февруари 2022 г. частични местни избори.

Календар

Решения

  • № 226-ЧМИ / 04.04.2022

    относно: Прекратяване на пълномощия на общински съветник, избран с кандидатската листа на партия „Земеделски народен съюз“ и обявяване за избран, следващия в листата за общински съветник.

  • № 225-ЧМИ / 11.03.2022

    относно: Прекратяване на пълномощия на общински съветник, избран с кандидатската листа на партия „Земеделски народен съюз“ и обявяване за избран, следващия в листата за общински съветник.

  • № 224-ЧМИ / 07.03.2022

    относно: Прекратяване на пълномощия на общински съветник, избран с кандидатската листа на партия „Земеделски народен съюз“ и обявяване за избран, следващия в листата за общински съветник.

всички решения