27.02.2022

Край на изборния ден

ОИК Исперих съобщава, че изборният ден приключи в 20:00 ч. на 27 февруари 2022 г. във всички избирателни секции. Изборният ден премина безпроблемно, без жалби и нередности. 

27.02.2022

Избирателна активност към 10:00 ч.

СИК Населено място Избиратели по списък ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ
Частични местни избори - 27 февруари 2022
10:00 ч.
Брой %
17 с. Йонково 606 100 16,50%
26 с. Драгомъж 260 38 14,62%
31 с. Райнино 352 50 14,20%
35 с. Тодорово 680 130 19,12%
39 ПСИК 45 12 26,67%
  с. Райнино 9   0,00%
  с. Йонково 26 12 46,15%
  с. Тодорово 10   0,00%
ОБЩО: 1 943 330 16,98%
27.02.2022

Избирателна активност към 13:00 ч.

ЧАСТИЧНИ МЕСТНИ ИЗБОРИ
ОБЩИНА ИСПЕРИХ
27.02.2022
             
СИК Населено място Избиратели по списък ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ
Частични местни избори - 27 февруари 2022
10:00 13:00
Брой % Брой %
17 с. Йонково 606 100 16,50% 265 43,73%
26 с. Драгомъж 260 38 14,62% 96 36,92%
31 с. Райнино 352 50 14,20% 97 27,56%
35 с. Тодорово 680 130 19,12% 270 39,71%
39 ПСИК 45 12 26,67% 26 57,78%
  с. Райнино 9   0,00%   0,00%
  с. Йонково 26 12 46,15% 26 100,00%
  с. Тодорово 10   0,00%   0,00%
ОБЩО: 1 943 330 16,98% 754 38,81%
27.02.2022

Избирателна активност към 16:00 ч.

ЧАСТИЧНИ МЕСТНИ ИЗБОРИ
ОБЩИНА ИСПЕРИХ
27.02.2022
СИК Населено място Избиратели по списък ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ
Частични местни избори - 27 февруари 2022
10:00 13:00 16:00
Брой % Брой % Брой %
17 с. Йонково 606 100 16,50% 265 43,73% 349 57,59%
26 с. Драгомъж 260 38 14,62% 96 36,92% 124 47,69%
31 с. Райнино 352 50 14,20% 97 27,56% 170 48,30%
35 с. Тодорово 680 130 19,12% 270 39,71% 370 54,41%
39 ПСИК 45 12 26,67% 26 57,78% 45 100,00%
  с. Райнино 9   0,00%   0,00% 9 100,00%
  с. Йонково 26 12 46,15% 26 100,00% 26 100,00%
  с. Тодорово 10   0,00%   0,00% 10 100,00%
ОБЩО: 1 943 330 16,98% 754 38,81% 1 058 54,45%
27.02.2022

Избирателна активност към 19:00 ч.

ЧАСТИЧНИ МЕСТНИ ИЗБОРИ
ОБЩИНА ИСПЕРИХ
27.02.2022
СИК Населено място Избиратели по списък ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ
Частични местни избори - 27 февруари 2022
10:00 13:00 16:00 19:00
Брой % Брой % Брой % Брой %
17 с. Йонково 606 100 16,50% 265 43,73% 349 57,59% 398 65,68%
26 с. Драгомъж 260 38 14,62% 96 36,92% 124 47,69% 148 56,92%
31 с. Райнино 352 50 14,20% 97 27,56% 170 48,30% 182 51,70%
35 с. Тодорово 680 130 19,12% 270 39,71% 370 54,41% 420 61,76%
39 ПСИК 45 12 26,67% 26 57,78% 45 100,00% 45 100,00%
  с. Райнино 9   0,00%   0,00% 9 100,00% 9 100,00%
  с. Йонково 26 12 46,15% 26 100,00% 26 100,00% 26 100,00%
  с. Тодорово 10   0,00%   0,00% 10 100,00% 10 100,00%
ОБЩО: 1 943 330 16,98% 754 38,81% 1 058 54,45% 1 193 61,40%
22.02.2022

Регистрация за гласуване с подвижна избирателна кутия

На интернет страницата на ЦИК е достъпно електронно заявление за гласуване на избиратели в частичните избори за кметове на кметства на 27 февруари 2022 г., поставени под задължителна карантина или изолация.

Заявлението можете да подадете на следния линк: Регистрация за гласуване с подвижна избирателна кутия за избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация

16.02.2022

Съобщение

На основание т. 7 от Решение № 1823-МИ от 9 юни 2020 г. на ЦИК и писмо с изх. № ЧМИ-15-20 от 15 февруари 2022 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Исперих публикува одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в частичните избори за кметове на кметства на 27 февруари 2022 г.

Бюлетина за кмет на кметство Драгомъж

 

Бюлетина за кмет на кметство Райнино

 

Бюлетина за кмет на кметство Тодорово

 

Бюлетина за кмет на кметство Йонково

08.02.2022

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Исперих свиква членовете й на заседание, което ще се проведе във Вторник, 08 февруари 2022 г., от 17:00 ч. в Заседателната зала на Община Исперих.

08.02.2022

До избирателите с трайни увреждания

В срок до 12.02.2022 г. избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма пред Общинска администрация гр. Исперих.

01.02.2022

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Исперих свиква членовете й на заседание, което ще се проведе във Вторник, 01 февруари 2022 г., от 17:00 ч.,в Заседателната зала на Община Исперих.

28.01.2022

Съобщение

Предстоящо заседание на ОИК Исперих от 17:00 ч.

28.01.2022

Съобщение

Предстоящо заседание на ОИК Исперих на 29.01.2022 г. от 17:00 ч.

26.01.2022

Предстоящо заседание на ОИК

Предстоящо заседание на ОИК Исперих на 26.01.2022 г. от 17:00 ч. в Заседателната зала на Община Исперих.

26.01.2022

Места за обявяване на избирателни списъци

ОИК Исперих уведомява, че със Заповед № 100 от 18.01.2022 г. на Кмета на община Исперих са определени местата за обявяване на избирателни списъци за произвеждане на частични избори за кмет на кметство Йонково, кмет на кметство Драгомъж, кмет на кметство Райнино и кмет на кметство Тодорово, общ. Исперих, обл. Разград, насрочени за 27 февруари 2022 г.

Заповедта е публикувана в сайта на Община Исперих, секция Частични местни избори - 27.02.2022 г.

21.01.2022

Съобщение

ОИК ще проведе извънредно заседание на 21.01.2022 г. от 10:30 ч. в Заседателната зала на Община Исперих.

19.01.2022

Съобщение

Предстоящо заседание на ОИК Исперих от 17:00 ч. в Заседателната зала на Община Исперих.

още съобщения

Календар

Решения

  • № 226-ЧМИ / 04.04.2022

    относно: Прекратяване на пълномощия на общински съветник, избран с кандидатската листа на партия „Земеделски народен съюз“ и обявяване за избран, следващия в листата за общински съветник.

  • № 225-ЧМИ / 11.03.2022

    относно: Прекратяване на пълномощия на общински съветник, избран с кандидатската листа на партия „Земеделски народен съюз“ и обявяване за избран, следващия в листата за общински съветник.

  • № 224-ЧМИ / 07.03.2022

    относно: Прекратяване на пълномощия на общински съветник, избран с кандидатската листа на партия „Земеделски народен съюз“ и обявяване за избран, следващия в листата за общински съветник.

всички решения